Dostawa produktów leczniczych:

2014.12.17

 

OgłoszenieOgłoszenie o zamówieniupobierz
Specyfikacja istotnych warunków zamówieniapobierz

Załączniki

Załącznik nr 1 - formularz ofertowypobierz
Załącznik nr 2 - formularz cenowypobierz
Załącznik nr 3 - ośw. z art.22 ust.1pobierz
Załącznik nr 4 - ośw. z art.24 ust.1pobierz
Załącznik nr 5 - wzór umowypobierz
Załącznik nr 6 - oświadczeniepobierz
Załącznik nr 7 - grupa kapitałowapobierz
2014.12.23 Wyjaśnienia SIWZpobierz
2015.01.02 Wybór ofertypobierz
2015.01.15 Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniapobierz