Dostawa wyrobów medycznych i akcesoriów do aparatury medycznej w podziale na 29 części:
2014.11.24OgłoszenieOgłoszenie o zamówieniupobierz
Specyfikacja istotnych warunków zamówieniapobierz
ZałącznikiZałącznik nr 1 - formularz ofertowypobierz
Załącznik nr 2 - formularz cenowypobierz
Załącznik nr 3 - ośw. z art.22 ust.1pobierz
Załącznik nr 4 - ośw. z art.24 ust.1pobierz
Załącznik nr 5 - wzór umowypobierz
Załącznik nr 6 - oświadczeniepobierz
Załącznik nr 7 - grupa kapitałowapobierz
2014.11.27 Modyfikacjapobierz
 Wyjaśnieniapobierz
2014.11.28 Wyjaśnieniapobierz
2014.12.01 Modyfikacja SIWZpobierz
2014.12.23 Wybór ofertypobierz
2015.01.12 Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniapobierz