Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych:
2014.01.13   Ogłoszenie Ogłoszenie o przetargupobierz
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  pobierz
Załącznikizałącznik nr 1 - formularz ofertowy pobierz
załącznik nr 2 - formularz cenowypobierz
załącznik nr 3 - oświadczenie art. 22pobierz
załącznik nr 4 - oświadczenie art. 24pobierz
Załącznik nr 5 - wzór umowypobierz
załącznik nr 6 - oświadczenie wykonawcypobierz
załącznik nr 7 - oświadcz. grupa kapitałowapobierz
2014.01.20 Ogłoszenie o zmianie ogłoszeniapobierz
 Modyfikacja SIWZpobierz
 Wyjaśnienia SIWZpobierz
2014.01.27  Wybór ofertypobierz
2014.02.07  Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniapobierz