Dostawa preparatów dezynfekcyjnych:
2014.01.24OgłoszenieOgłoszenie o przetargupobierz
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz
Załącznikizałącznik nr 1 - formularz ofertowypobierz
załącznik nr 2 - formularz cenowypobierz
załącznik nr 3 - oświadczenie art. 22pobierz
załącznik nr 4 - oświadczenie art. 24pobierz
Załącznik nr 5 - wzór umowypobierz
załącznik nr 6  - oświadczenie
pobierz
załącznik nr 7  - oświadcz. grupa kapitałowapobierz
2014.01.28 Modyfikacja SIWZpobierz
 Załącznik nr 2 - formularz cenowy po modyfikacjipobierz
2014.02.06 Unieważnienie postępowaniapobierz