efrr logo

           

      Z przyjemnością informujemy, że nasz szpital ogłosił w dniu 02.06.2020 r. przetarg w ramach uzyskanej dotacji na projekt:
Rozbudowa budynku SP ZOZ w Parczewie o oddział geriatrii, rehabilitacji i zakład rehabilitacji nr RPLU.13.01.00-06-0015/15-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA, Działania 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.

                Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych realizowanych w SPZOZ w Parczewie.

Projekt obejmuje modernizację istniejącego budynku głównego SPZOZ w Parczewie poprzez dobudowę skrzydła, w którym docelowo będą mieściły się oddział geriatrii, oddział rehabilitacji i zakład rehabilitacji. Nastąpi także zakup sprzętu medycznego.

 Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 18.06.2020 r. W postępowaniu wpłynęło siedem ofert:

  1. MERX Sp. z o. o. ul. Bukowskiego 1/40 15-066 Białystok

  2. CHOCYK MARCIN MEDIA – BUD ul. Żywiecka 14 20-874 Lublin

  3. K&W CONSTRUKTION Sp. z. o.o. ul. Kazimierza Jarząbka 26 /218 05-500 Piaseczno

  4. SONATA PARK Sp. z o. o. ul. E. Orzeszkowej 32 15-084 Białystok

  5. POLIMEX BUDOWNICTWO Sp. zo. o. Sp. k. ul. Terespolska 12 08-110 Siedlce

  6. R/S BUDOWNICTWO ROBERT SKRZYPKOWSKI ul. Składowa 7 lok 109 15-399 Białystok

  7. ERBUD OPERATIONS Sp. z o. o. 36-002 Jasionka 942

            Dnia 22.06.2020 r. Zamawiający odrzuca ofertę nr 2 na podstawie art. 89 ust 1 pkt 7b oraz na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) unieważnia przedmiotowe postępowanie.


          Ponowne ogłoszenie przetargu o nr referencyjnym SPZOZ.ZP.3522.2.2020 pn.: „Rozbudowa budynku SP ZOZ w Parczewie o oddział geriatrii, rehabilitacji i zakład rehabilitacji” nastąpiło dnia 23.06.2020 r.

          Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 08.07.2020 r. W postępowaniu wpłynęło pięć ofert:

  1. MERX Sp. z o. o. ul. Bukowskiego 1/40 15-066 Białystok

  2. K&W CONSTRUKTION Sp. z. o.o. ul. Kazimierza Jarząbka 26 /218 05-500 Piaseczno

  3. TEXOM Sp. z o.o. Al. Pokoju 1 31-548 Kraków

  4. CHOCYK MARCIN MEDIA – BUD ul. Żywiecka 14 20-874 Lublin

  5. ERBUD OPERATIONS Sp. z o. o. 36-002 Jasionka 942

W dniu 02.09.2020 r. została podpisane umowa z Wykonawcą:

CHOCYK MARCIN MEDIA – BUD, ul. Żywiecka 14, 20-874 Lublin