Projekt "Modernizacja stacji uzdatniania wody na potrzeby SPZOZ w Parczewie." dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w LublinieLogo WFOSIGW Lublin