logo unia3

                Z przyjemnością informujemy, że nasz szpital uzyskał dotacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt:
nr POIS.09.01.00-00-0160/17-00 pt. "Modernizacja SOR SP ZOZ w Parczewie w celu zagwarantowania bezpieczeństwa mieszkańców powiatu parczewskiego – uzupełnienie wyposażenia w celu bezawaryjnego funkcjonowania Oddziału" w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020..

                Celem ogólnym projektu jest uzupełnienie doposażenia, dzięki czemu będzie możliwa kompleksowa jakość świadczonych usług medycznych w zakresie ratownictwa medycznego.
                Szpital planuje zakup następującego sprzętu w ramach projektu:
                      - Wózek do transportu endoskopów
                      - Insuflator endoskopowy CO2
                      - Myjnia endosopowa
                      - Wiertarka
                      - Laparoskop
                      - Analizator parametrów krytycznych
                      - Diatermia chirurgiczna

Realizacja projektu zaowocuje poprawą bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa oraz rozwojem infrastruktury ochrony zdrowia na terenie powiatu.

            Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wyniesie 815 759,00 PLN. Szpitalowi udzielone zostanie dofinansowanie w kwocie 693 395,15 PLN.

            W ramach promocji dofinansowania projektu została już zamieszczona tablica informacyjna na terenie naszego szpitala.

 

W dniu 16.03.2018 r nastąpiło otwarcie ofert w przetargu pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego” w ramach projektu "Modernizacja SOR SPZOZ w Parczewie w celu zagwarantowania bezpieczeństwa mieszkańców powiatu parczewskiego -uzupełnienie wyposażenia w celu bezawaryjnego funkcjonowania Oddziału”" nr POIS.09.01.00-00-0160/17.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty na 5 pakietów w ramach wyżej wymienionego przetargu:
1. ENDOELEKTRONIK Sp. z o. o. S. k. ul. Borkowa 12 05-840 Brwinów - Pakiet Nr 1
2. AESCULAP CHIFA Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14 64-300 Nowy Tomyśl - Pakiet Nr 3
3. MEDICOM Sp. z o. o. ul. M. Skłodowskiej-Curie 34 41-819 Zabrze - Pakiet Nr 2
4. RADIOMETER Sp. z o. o. ul. Kolejowa 5/7 01-217 Warszawa - Pakiet Nr 4
5. MEDEN-INMED Sp. z o. o. ul. Wenedów 2 75-847 Koszalin - Pakiet Nr 5
6. MEDIM Sp. z o. o. ul. Puławska 45 B 05-500 Piaseczno - Pakiet Nr 5

 

        W dniu 09.04.2018 z Wykonawcami: ENDOELEKTRONIK Sp. z o. o. S. k., AESCULAP CHIFA Sp. z o.o., MEDICOM Sp. z o. o., RADIOMETER Sp. z o. o. zostały podpisane umowy w ramach pakietów 1 - 4.

       Pakiet Nr 5 – Laparoskop i Insuflator endoskopowy w związku z unieważnieniem postępowania będzie powtórzony w nowym postępowaniu.

       W dniu 20.04.2018 r. nastąpiło otwarcie ofert na zadanie Pakiet Nr 5 – Laparoskop i Insuflator endoskopowy w ramach projektu "Modernizacja SOR SPZOZ w Parczewie w celu zagwarantowania bezpieczeństwa mieszkańców powiatu parczewskiego -uzupełnienie wyposażenia w celu bezawaryjnego funkcjonowania Oddziału”" nr POIS.09.01.00-00-0160/17.

       W dniu 16.05.2018 z Wykonawcą MEDIM Sp. z o. o. została podpisana umowa w ramach pakietu Nr 5.