logo unia3

                Z przyjemnością informujemy, że nasz szpital uzyskał dotacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt:
nr POIS.09.01.00-00-0041/16 pt. "Modernizacja SOR SP ZOZ w Parczewie w celu zagwarantowania bezpieczeństwa mieszkańców powiatu parczewskiego" w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwamedycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia ProgramuOperacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

                Przedmiotem projektu jest modernizacja pomieszczeń SOR poprzez doposażenie w nowy sprzęt oraz wymianę już wyeksploatowanego, wykonanie źródeł zasilania gazów medycznych oraz przeprowadzenie prac remontowo – montażowych, dzięki czemu poprawie ulegnie dostępność i jakość świadczonych usług medycznych w zakresie ratownictwa medycznego w powiecie parczewskim.

Realizacja projektu zaowocuje poprawą bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa oraz rozwojem infrastruktury ochrony zdrowia na terenie powiatu.

                Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniesie 3 999 993,12 PLN brutto, z czego 85% (3 399 994,15 PLN brutto) zostanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego natomiast wkład własny naszego szpitala wyniesie 15% (599 998,97 PLN brutto)

                W ramach promocji dofinansowania projektu została już zamieszczona tablica informacyjna na terenie naszego szpitala.

 

        

               W dniu 27.04.2017 r nastąpiło otwarcie ofert na zadanie „Zakup wyposażenia na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego” w ramach projektu "Modernizacja SOR SPZOZ w Parczewie w celu zagwarantowania bezpieczeństwa mieszkańców powiatu parczewskiego" nr POIS.09.01.00-00-0041/16.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty na 6 pakietów w ramach wyżej wymienionego zadania:

  1. FULL-MED. Sp. z o.o.,   ul. Bursaki 6 20-150 Lublin - Pakiet Nr 1 i Pakiet Nr 4
  2. "RMB SYSTEM" S.C. A. Boryga M. Kowalski, Bukowa 20/30   20-258 Turka - Pakiet Nr 2 i Pakiet Nr 3
  3. BIAMEDITEK Sp. z o.o., ul. Elewatorska 58 15-620 Białystok - Pakiet Nr 5
  4. AESCULAP CHIFA Sp z o.o., ul. Tysiąclecia 14 64-300 Nowy Tomyśl - Pakiet Nr 6

                 W dniu 15.05.2017 r nastąpiło otwarcie ofert na zadanie „Wykonanie źródeł zasilania gazów medycznych oraz wymiana bram i montaż drzwi na SOR  ” w ramach projektu "Modernizacja SOR SPZOZ w Parczewie w celu zagwarantowania bezpieczeństwa mieszkańców powiatu parczewskiego" nr POIS.09.01.00-00-0041/16.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty na 3 Części w ramach wyżej wymienionego zadania:

  1. NET SERVICE S.A., uI. Irysowa 4 Bielany Wrocławskie 55-040 Kobierzyce – Część 3- montaż drzwi
  2. HYDRO-GAZ-MED. Sp. J. Zbigniew Szymczak i Marcin Susdorf, ul. Willowa 40 05-205 Dobczyn – Część 1 – wykonanie źródeł zasilania gazów medycznych
  3. AGMED-GAZY MEDYCZNE Sp. z o.o., ul. Basztowa 8 Nowe Gulczewo 09-410 Płock– Część 1 – wykonanie źródeł zasilania gazów medycznych

               W dniu 20.06.2017 z Wykonawcami: FULL-MED. Sp. z o.o., "RMB SYSTEM" S.C. A. Boryga M. Kowalski, BIAMEDITEK Sp. z o.o., AESCULAP CHIFA Sp z o.o. zostały podpisane umowy w ramach pakietów 1 - 6.

                Z Wykonawcą - HYDRO-GAZ-MED. Sp.J. Zbigniew Szymczak i Marcin Susdorf została podpisana umowa w ramach części 1. Dwa pozostałe zadania tj. Część nr 2 – Wymiana bram typu Nassau na podjeździe karetek i Część nr 3 – Montaż drzwi automatycznych przesuwnych i rozwieranych na SOR będą powtórzone w nowym postępowaniu.

 

                W dniu 24.07.2017 r. nastąpiło otwarcie ofert na zadanie „wymiana bram i montaż drzwi na SOR  ” w ramach projektu "Modernizacja SOR SPZOZ w Parczewie w celu zagwarantowania bezpieczeństwa mieszkańców powiatu parczewskiego" nr POIS.09.01.00-00-0041/16.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty na 2 Części w ramach wyżej wymienionego zadania:

  1. NASSAU POLSKA Sp. z o.o., Traktat Lubelski 137, 04-790 Warszawa – Część 1 – wymiana bram typu Nasa
  2. CENTRUM AUTOMATYKI DRZWIOWEJ Tomasz Tyburek, ul. Lipska 27 A, 20-510 Lublin – Część 2 – montaż drzwi przesuwnych na SOR

Z wyżej wymienionymi Wykonawcami zostały podpisane umowy.