Od 01.11.2015r. w O. Internistyczno-Kardiologicznym wykonywane są badania polisomnograficzne.

Zapisy pod numerem 83 3552138

od pon – do pt w godzinach 8.00-14.00.

Wymagane skierowanie do O. Internistyczno-Kardiologicznego.

POLISOMNOGRAFIA:
To badanie, w którym za pomocą odpowiedniego aparatu, to jest polisomnografu, analizujemy całonocny zapis parametrów życiowych pacjenta, co pozwala nam na ocenę jakości jego snu i występujących podczas niego zaburzeń.

Dlaczego wykonuje się badanie polisomnograficzne?
Podstawowym celem badania polisomnograficznego jest ocena tego jak dana osoba śpi oraz, czy w czasie snu pojawiają się zaburzenia oddychania, czy nie.

Głównym wskazaniem do przeprowadzenia takiego badania jest podejrzenie zespołu zaburzeń oddychania w czasie snu – takiej choroby kiedy chory bardzo głośno chrapie, często przestaje w nocy oddychać a w czasie dnia ma skłonność do zasypiania w przeróżnych okolicznościach.

Badania tego typu wykonuje się również wtedy, jeżeli ktoś ma inne problemy ze snem: cierpi na bezsenność, źle śpi lub bardzo często się w nocy budzi.

Na czym polega badanie polisomnograficzne?
Badanie polisomnograficzne polega na ciągłym zapisie snu osoby badanej. Rejestracja snu w aspekcie tego badania rozłożona jest na zapis czynności elektrycznej mózgu (elektroeencefalogram), ruchów gałek ocznych (elektrookulogram) oraz czynności mięsni podczas snu (elektromiogram). Bardzo istotnym elementem badania jest również zapis czynności oddychania: przepływu powietrza przez drogi oddechowe, ruchów oddechowych klatki piersiowej i brzucha oraz zwartości tlenu we krwi. Dodatkowo prowadzi się również zapis dźwięków chrapania, elektrokardiogramu (EKG), rejestruje się ponadto zmiany pozycji ciała w czasie snu.

Przygotowanie do badania polisomnograficznego
Każdą osobę która ma być badana prosimy o przybycie do Oddziału około godziny 20. Na badanie należy zabrać ze sobą dwuczęściową piżamę z koszulą rozpinaną od przodu a nie zakładaną przez głowę. Bardzo ułatwi to przyklejanie elektrod do EKG oraz czujników do rejestracji ruchów oddechowych klatki piersiowej i brzucha.

Bardzo ważne jest aby nie mieli Państwo zbyt dużych kłopotów z zaśnięciem w nowym miejscu, w tym celu wskazane jest aby:

- nie próbować porządnie się wyspać przed badaniem, aby wyniki „były lepsze”,
- powstrzymać się od spożywania w dniu badania, kawy, mocnej herbaty oraz innych napojów zawierających kofeinę, teinę, alkohol lub inne substancje pobudzające.

Przebieg badania
Przed zamocowaniem wszystkich elektrod zostaniecie Państwo zapytani o której porze zazwyczaj chodzicie spać. Proces zakładania wszystkich czujników oraz elektrod zostanie dostosowany do tej godziny tak, aby nie zaburzać Państwa rytmu dobowego. Na skórze głowy, klatce piersiowej oraz brzuchu zostanie rozmieszczone kilkanaście różnych elektrod i czujników. Zostaną one zamontowane w taki sposób, że nie będą zbytnio krępowały ruchów i jeżeli zaistnieje taka konieczność, to bez żadnych problemów będziecie Państwo mogli skorzystać z toalety.

Badania trwają zazwyczaj do godziny 6 rano, jeżeli w domu wstajecie Państwo wcześniej, proszę poinformować o tym osobę zakładającą aparat. Należy jednak pamiętać o tym, że wskazane jest aby badanie polisomnograficzne trwało przynajmniej 6 godzin – większa ilość informacji znacznie ułatwia ustalenie właściwego rozpoznania.

Co się dzieje po zakończeniu badania?
Następnego dnia rano wszystkie elektrody oraz czujniki zostaną odłączone. Po dokładnym opracowaniu wyników badania (maksymalnie w czasie 21 roboczych dni – analiza badania wymaga kilkugodzinnej pracy lekarza, który ocenia każdą chwilę przebiegu snu) otrzymacie Państwo ostateczny wynik, wówczas zostanie zaproponowany najbardziej odpowiedni schemat postępowania.