Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie   wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!  Czytaj więcej...
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logo unia3

logo unia EFS 3 SmakujZycie

Wirtualny Spacer

PORODOWKA

Zapraszamy na wirtualną wycieczkę

po Bloku Porodowym naszego szpitala

Polisomnografia

spioch

 Od 01.11.2015r.

w O. Intern.-Kardiologicznym wykonywane są badania polisomnograficzne.

kliknij aby uzyskać więcej informacji

Wyniki badań

 

ALABlogo 

Zintegrowany informator pacjenta

Praktyki, staże, szkolenia

pr3

"Profilaktyka i diagnostyka jelita grubego w powiecie parczewskim"

plakatEFSmini
korupcja szkodzi zdrowiu

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

SP ZOZ w Parczewie prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną w sposób i na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania oraz w Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 
Zgodnie z Art. 26. Ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia pacjenta oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych przysługuje:

1.    Pacjentowi, któremu udzielano świadczenia zdrowotne;
2.    Przedstawicielowi ustawowemu pacjenta;
3.    Osobie upoważnionej na piśmie przez pacjenta;
4.    Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym.

Zgodnie z Art. 26. Ust. 3 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia pacjenta oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych przysługuje również organom i podmiotom wskazanym w ww. ustawie.
 
Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

1.    do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;
2.    przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
3.    przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
4.    za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
5.    na informatycznym nośniku danych;
6.    zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy są udostępniane za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu;
7.    dokumentacja medyczna prowadzona w postaci papierowej może być udostępniona przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) i przekazana za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i/lub na informatycznym nośniku danych, na żądanie pacjenta lub innych uprawnionych organów lub podmiotów.
 
Udostępnianie dokumentacji medycznej w SPZOZ w Parczewie:
 
1.    W celu uzyskania dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, lub osoba upoważniona przez niego, składa pisemny dokument - „Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej” do Działu Metodyczno-Organizacyjnego SPZOZ w Parczewie (Budynek Administracji SPZOZ w Parczewie, I piętro, pokój nr 13).

- „Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej” można pobrać z niniejszej strony internetowej lub bezpośrednio w Dziale Metodyczno-Organizacyjnym SPZOZ w Parczewie.
- Wnioski można składać w dni robocze w Dziale Metodyczno-Organizacyjnym SPZOZ w Parczewie, w godz. od 7:25 do 15:00 lub przesłać listem, pocztą tradycyjną
- Wnioski zeskanowane i zapisane w formacie cyfrowym uniemożliwiającym edytowanie można również przesłać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.    Udostępnianie dokumentacji medycznej następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych przez pracownika upoważnionego przez Dyrektora SPZOZ w Parczewie do udostępniania dokumentacji medycznej.

- Do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentacji medycznej upoważnieni są wyżej wymienieni pracownicy SP ZOZ w Parczewie.

3.    W przypadku odbioru dokumentacji przez osobę upoważnioną, dodatkowo należy złożyć dokument „Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej”.

- Upoważnienie można sporządzić własnoręcznie lub pobrać z niniejszej strony internetowej lub bezpośrednio w Dziale Metodyczno-Organizacyjnym SPZOZ w Parczewie.

4.    Odbiór udostępnionej dokumentacji medycznej odbywa się w dni robocze w Dziale Metodyczno-Organizacyjnym SPZOZ w Parczewie, w godz. od 7:25 do 15:00.
5.    Za udostępnienie dokumentacji medycznej Zakład w Parczewie pobiera opłaty wg obowiązującego Cennika Usług Medycznych SPZOZ w Parczewie, tj:

- jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 8,50 zł
- jedna strona kopii, wydruku, skanu dokumentacji medycznej – 0,29 zł
- na elektronicznym nośniku danych – 1,70 zł

6.    Udostępnioną dokumentację medyczną można:
- odebrać osobiście lub poprzez przedstawiciela ustawowego albo osobę upoważnioną,
- otrzymać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru pokrywając dodatkowe koszty usługi pocztowej wg obwiązującego cennika dostawcy usług pocztowych dla SPZOZ w Parczewie,
- otrzymać za pośrednictwem poczty elektronicznej – zdigitalizowaną dokumentację medyczną, spakowaną w formacie .zip i zabezpieczoną hasłem. Hasło uzyskuje się w dni robocze w Dziale Metodyczno-Organizacyjnym SP ZOZ w Parczewie, w godz. od 7:25 do 15:00 pod numerem telefonu: 83 355 21 83.

7.    Po udostępnieniu dokumentacji medycznej - pacjent, przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona kwituje odbiór dokumentacji medycznej (w przypadku odbioru osobistego).
8.    Dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia może być wydana pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta

  • CSQ_ECO_ISO_14001m.jpg
  • LOGO-Akredytacja.jpg
  • LOGO-IqNet9001.jpg
  • LOGO-Rzetelni-w-ochronie-zdrowia.jpg
  • LOGO-Szpital-bez-bolu.jpg
  • LOGO-Szpital-przyjazny-dziecku.jpg
  • logoLBP.png
  • LOGO_HSAS_18001.jpg
  • logo_ZadowolonyPacjent.png