Data  Nazwa 
11.01.2019  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w zakresie instalacji Systemu Telewizji Szpitalnej (STS) Znak sprawy: SPZOZOC2204/1/19 (ROZSTRZYGNIĘTY)
szczegóły
11.02.2019  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług odbioru, przechowywania i przewozu zwłok szczegóły