Informujemy, że zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Lubelskiego z dnia 14 września 2020 r. w sprawie aktualizacji wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 od dnia 15.09.2020 r. przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Parczewie działa Punkt Pobrań wymazów na obecność wirusa SARS-CoV-2.

Punkt Pobrań jest czynny codziennie od 8:00 do 12:00

W punkcie pobrań zostanie bezpłatnie pobrany materiał do badania wykrywającego obecność wirusa SARS-CoV-2 (wymaz z nosogardzieli) osobom, którym zostało zlecone to badanie zgodnie z Zarządzeniem Nr 32/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 marca 2020 r. ze zm.

W celach organizacyjnych by zarezerwować termin badania w Punkcie Pobrań przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa pacjenci, którzy otrzymali zlecenia proszeni są o kontakt telefoniczny pod nr tel.

574 335 814

Na badanie należy:

- zabrać ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem i nr PESEL,

- przestrzegać zasad higieny, założyć maseczkę.

W punkcie, istnieje możliwość pobrania wymazu od pacjenta znajdującego się w samochodzie bez konieczności opuszczania przez niego pojazdu.

Po wykonaniu badania wynik będzie widoczny na Internetowym Koncie Pacjenta, a także informację o wyniku przekaże laboratorium.