Personel Oddziału przebywający na urlopie:
 
 Koordynator: Lek. med. Monika Naumiuk specjalista w dziedzinie pediatrii